OBCHODNÍ POMÍNKY


O ručně předených přízích obecně
Drobné nepravidelnosti příze vznikají v důsledku ruční práce a nejsou považovány za vadu, u některých přízí je nepravidelnost jejich předností.

U přízí je uveden údaj o množství v metrech nebo v gramáži nebo oběma údaji. Vzhledem k tomu, že vlna absorbuje vlhkost, může se gramáž v různém prostředí mírně lišit stejně jako se vlivem zobrazení na internetu může mírně lišit barva příze.

Ručně barvená příze může při prvním praní mírně pouštět barvu, je třeba dodržet pokyny pro údržbu uvedené na adjustační pásce a výrobek prát odděleně.

Prodej hotových přízí
Hotové příze z naší tvorby si můžete vybrat v e-Obchodě. U příze je uvedeno materiálové složení, odstín barvy výrobku se od zobrazení na internetové stránce může mírně lišit. Příze můžete objednat písemně nebo telefonicky způsobem uvedeným v Kontaktu. Vaši objednávku potvrdíme mailem a vybranou přízi zašleme dohodnutým způsobem na vámi udanou adresu. Podmínkou platnosti objednávky je, že řádně vyplníte všechny požadované údaje. U hotových přízí je kupní cena uvedena v popisku výrobku, zahrnuje práci i cenu materiálu a platí cena uvedená v den objednávky, cena nezahrnuje balné a poštovné.

Každé přadeno má jinou váhu a délku, takže pokud máte zájem o menší množství, než nabízíme, sdělíme vám váhu a délku jednotlivých přaden. Přízi, která není ručně barvená, můžeme dodat i ve větším množství než je uvedeno v aktuální nabídce, pokud máme k dispozici dané rouno. Vzhledem k tomu, že každá barvící lázeň je individuální, nemůžeme u již upředené ručně barvené příze dodat větší než je nabízené množství, můžeme však podle vašeho požadavku upříst potřebné množství podobné příze.

Zakázkové předení
Na přání zákazníka můžeme podle vlastního návrhu zákazníka nebo ve spolupráci se zákazníkem připravit návrh příze a jejího materiálového a barevného provedení. Stejně tak můžeme upříst repliku příze prezentované v aktuální nabídce, pokud bude k dispozici vhodný materiál nebo přízi z materiálu dodaného zákazníkem, podrobnosti je nutné předem dohodnout.

Orientační cena zakázkového předení za upředených 100 g příze se pohybuje v rozpětí od 150-250 Kč podle hustoty zákrutu, počtu pramenů příze a použitých efektů, k ceně je nutné připočíst náklady na materiál, případně barvení, pokud jej zákazník požaduje, balné a poštovné.

Po obdržení emailové objednávky zašleme zákazníkovi návrh materiálového a barevného provedení a popřípadě vzorník rouna a dále návrh smlouvy o dílo spolu s odhadem ceny prací, materiálu a termínu dodání. Na přání zákazníka můžeme vytvořit vzorek příze. Poté, co zákazník písemně odsouhlasí smlouvu o dílo a potvrdí objednávku za dohodnutých podmínek, složí na provedení zakázky a na nákup materiálu zálohu ve výši 50% z předpokládané ceny díla. Při převzetí výrobku zákazník doplatí zbývající část kupní ceny.

Podmínky prodeje
Údaje, které nám v souvislosti s vaší objednávkou poskytnete, slouží výhradně k vyřízení objednávky, považujeme je za diskrétní a zaručujeme jejich ochranu. Objednávkou zákazník potvrzuje, že se seznámil s obchodními a reklamačními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Možnosti platby

  • hotově při osobním odběru výrobku, je nutné si předem telefonicky dohodnout termín a místo předání výrobku

  • dobírkou při převzetí zásilky od přepravce

  • převodem na účet na základě zálohové faktury, kterou zašleme na váš kontaktní e-mail, následující pracovní den poté co bude platba připsána na účet, bude vám výrobek zaslán

Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty jako obchodní balík, v den odeslání vám zašleme e-mail se zprávou o odeslání s údajem o přepravci. Při převzetí zásilky zkontrolujte, zda není výrobek přepravou poškozený a zda je kompletní, pokud shledáte nějakou závadu způsobenou přepravou, zásilku nepřebírejte, reklamujte ji u přepravce a informujte nás o tom.

Dodaný výrobek zkontrolujte, a pokud zjistíte nějaké závady, neprodleně nás o nich informujte mailem nebo telefonicky, na pozdní reklamace nebude brán zřetel. Pokud bude nutné vrátit výrobek zpět, je zákazník ho povinen zabalit tak, aby nebyl při přepravě poškozen, v takovém případě bychom nemohli reklamaci uznat. Spolu se zbožím je třeba vrátit i fakturu a dodací list. Pokud bude reklamace oprávněná, budeme jí řešit opravou, výměnou výrobku nebo vrácením kupní ceny. Za vady vzniklé vnějšími okolnostmi a nevhodným používáním výrobku neodpovídáme.

Pokud jste výrobek nezakoupili osobně, ale objednali ho přes internet na dobírku, můžete ho bez uvedení důvodů do 14 dnů vrátit, to neplatí o zboží zhotoveném na zakázku podle individuálních požadavků zákazníka. Výrobek musíte zaslat jako obyčejný balík, na dobírku nebude brán zřetel.

Při vrácení výrobku do 14 dnů bez udání důvodu, je třeba

  • aby vrácený výrobek byl kompletní

  • nesmí být poškozený a nesmí jevit známky opotřebení a používání

  • musí být vrácen nejpozději 14. den od převzetí

  • k zásilce musí být přiloženy kontaktní údaje a kopie faktury nebo dokladu o zaplacení

  • po obdržení výrobku vám zašleme dobropis, který nám podepsaný vrátíte zpět a my vám vrátíme nejpozději do 30 dnů zaplacenou částku sníženou o poplatky hrazené třetím osobám /poštovné/. Pokud bude výrobek nekompletní, poškozený nebo bude jevit známky opotřebení, je zákazník povinen chybějící hodnotu uhradit a o tuto hodnotu snížíme vrácenou kupní cenu.

Obchodní i reklamační podmínky se řídí platnou legislativou (viz především § 7 a 8)

Poštovné a balné
K ceně výrobku účtujeme balné ve výši 50,- Kč a poštovné podle platného sazebníku České pošty. Cenu přepravného účtujeme podle platného sazebníku, jeho výše je závislá na váze balíku a jeho hodnotě. Při objednávce v celkové hodnotě nad 2 000,- Kč hradíme poštovné a balné sami. Spolu s výrobkem vám zašleme dodací list a fakturu-daňový doklad. Nejsme plátci DPH.

Doplňkové služby
K zakázce si můžete objednat dárkové balení výrobku, popřípadě přiložení osobního přání, podrobnosti je možné dohodnout mailem nebo telefonicky. Příplatek za dárkové balení výrobku činí 50,- Kč.

Záruka, reklamace
Kupující převzetím zboží souhlasí s uvedeným reklamačním řádem. Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku zaplacení a převzetí zboží. Na výrobky poskytujeme záruku 2 roky od doby zakoupení. Zboží je možno reklamovat prostřednictvím e-mailu, poštou nebo osobně, je třeba popis vady a doložit doklad o vlastnictví výrobku /fakturu nebo doklad o zaplacení/, jinak nebude záruka uznána.

Záruka z případných vad na zboží může být uplatněna výhradně po dobu záruční doby. Záruční doba je 24 měsíců (není-li výslovně sjednáno jinak) a počíná běžet dnem zaplacení či převzetí zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, na poškození či nadměrné opotřebení zboží, vady způsobené neodbornou manipulací, nedodržením návodu k používání zboží, porušením obvyklých zásad užívání zboží. Záruka se nevztahuje na zboží, které zákazník opravoval nebo které bylo poškozeno zásahem vyšší moci. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, které byly označeny a pro které byla poskytnuta sleva. Výrobky zhotovené na zakázku je možné reklamovat pouze z důvodu kvality provedení, nikoliv pro materiál nebo barvu pokud zákazník sám dodá materiál.

O reklamaci rozhodneme nejpozději do 3 pracovních dnů, zákazníka o rozhodnutí vyrozumíme e-mailem, pokud se nedohodneme jinak. Pokud má výrobek vadu, kterou zákazník zjistil již při převzetí, je povinen nás do 3 kalendářních dnů o tom vyrozumět písemně nebo e-mailem a uvést jméno a příjmení, bydliště, datum, e-mailovou adresu a popis vady. Pokud reklamaci uznáme, navrhneme zákazníkovi způsob řešení. Pokud má výrobek prokazatelně neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje jeho užití, má kupující nárok na výměnu zboží za zboží stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu. V ostatních případech má kupující nárok na opravu výrobku či doplnění. Situace neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí občanským nebo obchodním zákonem.