REJSTŘÍK POJMŮ

 

barvitost, kolorit vlny /color/ : Používá se technické označení jako bílá, lesklá, bezvýrazná a černá.

bumps /bump/ : Učesaná vlna smotaná do válce, ve které je uprostřed otvor, kterým se česanec vytahuje.

cívka /bobbin/ : Součást kolovratu, pomocí vřetena se na ní navíjí upředená příze.

česaná vlna /carded wool/ : Vlna, jejíž vlákna byla rovnoběžně srovnána tím, že byla průmyslově nebo svépomocí učesána na česačce

česanec /roving, sliver/ : Dlouhý pruh sčesané vlny,  průmyslově česaná vlna se v nekonečném česanci smotává do bumpsů, při individuálním česání se česance na sebe skládají nebo se srolují do ruliček.

Čm : Údaj Čm říká, kolik přaden o délce 1000 m váží 1 kg, číslo za lomítkem vyjadřuje, z kolika jednoduchých přízí je příze seskaná.

klubko /ball/ : Učesaná vlna smotaná do klubka.

kolovrat /spinning wheel/ : Zařízení sloužící k ručnímu předení textilních vláken, pohání šlapáním pedálu, který roztáčí kolo a to převodem otáčí vřetenem a cívkou.

mikron, mic /micron/ : Jedna miliontina metru, jednotka míry, kterou se vyjadřuje průměr vlákna, převážná většina ovčí vlny má průměr v rozmezí 18 - 40 mic..Nejkvalitnější vlna má průměr vlákna v rozmezí 18 - 24 mic, vlákno s průměrem 25 - 32 mic má vlna, která je určená na pleteniny a pokrývky, vlákno 33 - 40 mic má vlna určená pro tkaní koberců. Australští chovatelé vyšlechtili ovce, jejichž vlákno má i 13 mic. Lesklá vlákna jako kašmír nebo velbloudí srst má průměr vlákna 14 - 20 mic, vlna angorských králíků 8 - 15 mic.

motovidlo /niddy noddy/: Nástroj, určený ke svinovaní příze do přaden

omak /handle/ : Popisuje subjektivní pocit při hodnocení vlny, její hebkost, vlnitost, hrubost. Jako hebká je označovaná pouze nejlepší vlna určena k předení.

plemeno ovce /breed/ : Každé plemeno má jedinečnou kombinaci vlastností, které charakterizují jeho vlnu - její množství a délku, jemnost a barvu, ovce chované pro vlnu mají vlnu jemnější, delší.

pramínek /staple/ : Svazky vlněných vláken, ze kterých sestává rouno. Délka pramínku vyjadřuje průměrnou délku vlákna v rounu.

předivo /fibre/ : Materiál pro upředení příze, bývá nejčastěji rostlinného nebo živočišného původu.

přeslen :závaží na vřetánku, které usnadňuje otáčení vřetánka

příze /yarn/ : Materiál určený ke tkaní, bývá nejčastěji rostlinného nebo živočišného původu.

rouno /fleece/ : Ostříhaná vlna z ovce, která se se dále třídí a upravuje.

skaní /twist/ : Zkroucení dvou či více jednoduchých nití v opačném zákrutu než je zákrut nití.

Tex : Údaj Tex na adjustačních páskách přízí říká, kolik gramů váží příze o délce 1000 m.

upravená vlna /scoured wool/ : Vlna která byla zbavená tuku, nečistot a rostlinného materiálu.

vřetánko /spindle/ : Tyčka s přeslenem sloužící k ručnímu předení textilních vláken.

vřeteno /spindle/ : Součást kolovratu, na kterém je nasazena cívka, otáčením vřetene se vlákna zkrucují a navíjejí na cívku.

vydatnost /yield/ : Vyjadřuje množství vlněných vláken v rounu. To se mění v závislosti na tom, v jaké stádiu úpravy vlna je, po odstranění lanolínu a hrubých nečistot se váha vlny sníží.

zákrut příze /spin/ : Když podržíme přízi tak, aby visela dolů, je vidět šikmý směr vláken. Zjistíme, zda vlákna směřují zleva dolů vpravo /S/ nebo zda směřují zprava dolů vlevo /Z/, podle toho vidíme, jestli má příze zákrut S nebo Z. Při vícenásobném skaní může mít příze zákrut SZ nebo ZS, první písmeno označuje směr posledního skaní, druhé písmeno směr prvního skaní. Úhel zákrutu, tedy úhel mezi směrem vláken a nití vypovídá o intenzitě zákrutu.

Nenašli jste termín, který vás zajímal? Zeptejte se nás v NÁVŠTĚVNÍ KNIZE